rust en zekerheid, nu en in de toekomst

Wij zijn HJ Notariaat

Bent u op zoek naar een betrouwbaar notariskantoor waar u voor al uw notariële zaken terecht kunt? HJ Notariaat is een fullservice kantoor met 2 vestigingen in Castricum (voormalige kantoor van mr. S.M. Feikema) en Tuitjenhorn (voormalige kantoor van mr. A.B.M.S. Wijnbeld).

We zijn toegankelijk, hebben korte wachttijden en werken transparant op basis van duidelijke voorwaarden en tarieven. Voor ondernemers, als particulier en als tussenpersoon staat ons team voor u klaar.

dienstverlening

Vanuit onze vestigingen in Castricum en Tuitjenhorn verzorgen wij al meer dan 100 jaar notariële diensten voor cliënten uit de wijde omgeving.

Een fullservice notariaat in Castricum en Tuitjenhorn sinds 1913

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen?
contact opnemen
Blog

Recentelijk in het nieuws

Alle Artikelen
4/5/2022
Hypotheek oversluiten? Vergeet de belasting niet [TIPS]

Denkt u eraan uw lopende hypotheek over te sluiten vanwege de lage hypotheekrente? U bent niet de enige. Uit cijfers van het Hypotheek Data Netwerk blijkt dat steeds meer mensen de lopende hypotheek oversluiten. Maar als u minder hypotheekrente betaalt, kan u ook minder hypotheekrente aftrekken bij de belastingaangifte. Als u niet oplet, moet u zelfs terugbetalen. Daarom zetten wij de belangrijkste belastingtips voor het oversluiten van uw hypotheek voor u op een rij in dit blog.

Tip 1: Pas direct uw voorlopige aanslag aan

Het oversluiten van uw hypotheek heeft vaak gevolgen voor uw voorlopige aanslag. Een lagere rente op uw hypotheek betekent immers ook minder hypotheekrenteaftrek. Daarom is het verstandig om, direct na het oversluiten van uw hypotheek, uw voorlopige aanslag aan te passen. Doet u dit niet, dan ontvangt u maandelijks waarschijnlijk te veel geld en moet u dit later terugbetalen. Dat is natuurlijk geen prettig vooruitzicht. 

Het aanpassen van uw voorlopige aanslag kunt u eenvoudig zelf doen via de website van de Belastingdienst. In vier stappen voorkomt u dat u teveel hypotheekrenteaftrek ontvangt na het oversluiten van uw bestaande hypotheek naar een hypotheek met lagere rente. 

Tip 2: Oversluitkosten en boeterente 

Bij het oversluiten van uw hypotheek betaalt u altijd oversluitkosten. Daarbij maakt het niet uit of u bij dezelfde hypotheekverstrekker blijft of overstapt naar een andere geldverstrekker. Oversluitkosten zijn onder andere de taxatiekosten, kosten voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) of notariskosten. Deze oversluitkosten kunt u aftrekken van uw belastingaangifte. 

Daarnaast betaalt u misschien ook boeterente wanneer u uw hypotheek overspuit. Uw geldverstrekker vraagt dan een vergoeding aan u voor misgelopen rente. Hoewel dat misschien onlogisch klinkt, betaalt u deze boeterente óók wanneer u bij dezelfde geldverstrekker een nieuwe hypotheek afsluit. Meestal kunt u de boeterente die u moet betalen aftrekken van uw belastingaangifte. Betaalt u de boeterente in één keer, dan kunt u deze ook in één keer aftrekken in het jaar waarin u de boeterente heeft betaald. Betaalt u de boeterente af tijdens de resterende looptijd van uw hypotheek dan mag u de rente jaarlijks meenemen in uw belastingaangifte. 

Tip 3: Hypotheekverhoging 

Wanneer u uw hypotheek niet alleen oversluit, maar tegelijkertijd ook verhoogt, dan mag u de hypotheekrente soms nog steeds aftrekken. Daarvoor moet u wel aan twee voorwaarden voldoen:

  1. U gebruikt de verhoging van uw hypotheek voor de verbetering van uw eigen woning én
  2. U lost de hypotheek binnen 30 jaar af, waarbij u ieder jaar een bepaald bedrag aflost. 

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u de hypotheekrente nog steeds aftrekken van uw belastingaangifte na het verhogen en oversluiten van uw hypotheek.

De rol van uw notaris bij het oversluiten van uw hypotheek

We spraken eerder al over de notariskosten die bij het oversluiten van uw hypotheek aftrekbaar zijn voor de belasting. Maar welke rol vervult uw notaris eigenlijk bij het oversluiten? 

Hypotheekakte opstellen

Zodra u akkoord heeft voor uw nieuwe hypotheek, dient er een nieuwe hypotheekakte opgesteld te worden. Dit kan alleen een notaris voor u doen. Uw notaris controleert of u en uw geldverstrekker aan alle regels voldoen. 

Financiële afhandeling 

Daarnaast is uw notaris ook verantwoordelijk voor de financiële afhandeling bij het oversluiten van uw hypotheek. De notaris vraagt de definitieve aflossingsnota van uw oude hypotheek op en alle facturen van overige betrokken partijen. Met deze gegevens stelt hij de nota van afrekening op en incasseert vervolgens alle te verrekenen bedragen. Ten slotte maakt de notaris een afspraak om de akte te laten passeren.

Passeren van de hypotheekakte

Bij het passeren van de nieuwe hypotheekakte, wordt de oude hypotheekakte in het Kadaster doorgehaald. De notaris lost met de ontvangen gelden de oude hypotheek af en zorgt dat alle partijen worden betaald. Dan ondertekent u de nieuwe hypotheekakte en zal de notaris deze inschrijven in het Kadaster. Daarmee is het oversluiten van uw hypotheek een feit. 

Advies over het oversluiten van uw hypotheek? 

Natuurlijk regelen wij graag de oversluiting van uw hypotheek voor u. Vakkundig, snel en tegen een concurrerend tarief. Maar ook als u nog niet zeker weet of uw hypotheek oversluiten verstandig is, denken wij graag met u mee. Daarbij hebben wij altijd oog voor de gevolgen voor uw persoonlijke situatie. Een persoonlijk gesprek hierover is altijd mogelijk. U kunt altijd vrijblijvend en kosteloos een afspraak met ons inplannen of ons bellen! 

Verder lezen →
25/4/2022
Staat u al geregistreerd in het UBO-register?

Sigrid Kaag, onze minister van Financiën liet in antwoord op schriftelijke vragen van verschillende fracties weten dat zij geen reden ziet om de deadline voor de verplichte registratie in het UBO-register nog langer uit te stellen. Dit betekent dat de deadline voor registratie op 27 maart 2022 is verstreken en dat organisaties die nog niet zijn ingeschreven in het UBO-register in overtreding zijn. Wat betekent de UBO-registratie precies? Voor wie geldt deze registratie? En welke rol speelt de notaris als het gaat om deze registraties?

Wat is een UBO?

In Europese regelgeving hebben de landen van de Europese Unie met elkaar afgesproken dat zij maatregelen treffen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden. Dat doen de landen door regels te treffen die voorkomen dat de financiële markt voor deze doelen wordt misbruikt. 

Een van de maatregelen die moet voorkomen dat personen geld witwassen of terrorisme financieren via de financiële markt, is door per land een UBO-register aan te leggen. In het UBO-register staan de personen geregistreerd die binnen een organisatie de eigenaar zijn of de zeggenschap hebben. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owners en wie de UBO is, geeft dus aan wie de uiteindelijk belanghebbende binnen de organisatie is. Een organisatie kan één, maar ook meerdere UBO’s hebben. Het UBO-register is ondergebracht in het Handelsregister. Dit betekent dat de Kamer van Koophandel (KvK) het UBO-register beheert.

Financiële instellingen zoals banken en verzekeraars zijn wettelijk verplicht om het UBO-register te raadplegen bij het aangaan van een zakelijke relatie, het doen van een verkooptransactie of het uitvoeren van een bemiddelingsopdracht. Om de financiële instellingen van de juiste informatie te voorzien, is het voor bepaalde organisaties wettelijk verplicht om zich in te schrijven in het UBO-register. 

De organisaties die de UBO’s niet hebben geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, zijn in overtreding. De minister heeft in antwoord op de vragen aangegeven zich bij de handhaving in eerste instantie te richten op organisaties die een hoog witwasrisico hebben. Toch is het ook voor alle andere organisaties van belang om op korte termijn aan de wetgeving te voldoen.

Wie moeten zich laten registreren in het UBO-register?

Bij beursgenoteerde vennootschappen en eenmanszaken is al direct duidelijk wie de belanghebbenden zijn. Voor deze rechtspersonen geldt dan ook dat het niet nodig is om de UBO’s vast te laten leggen in het UBO-register. Voor de onderstaande juridische entiteiten is inschrijving in het UBO-register wél verplicht:

  • Besloten en naamloze vennootschappen die niet beursgenoteerd zijn
  • Stichtingen
  • Maatschappen, vennootschappen onder firma’s (vof’s) en commanditaire vennootschappen (cv’s)
  • Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV’s) die hun zetel in Nederland hebben
  • Rederijen
  • Verenigingen (hierop gelden een aantal uitzonderingen)
  • Coöperaties
  • Onderlinge waarborgmaatschappijen

Uiteindelijk gaat het om zo’n 1,5 miljoen organisaties die verplicht zijn tot een UBO-registratie. Ongeveer een derde hiervan had de UBO’s op de deadline geregistreerd in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel.

Welke rol heeft de notaris bij de UBO-registratie?

In de wet is vastgelegd wie binnen welke rechtsvorm moet worden aangewezen als UBO. De regels hiervoor zijn voor het vaststellen van de UBO van een stichting namelijk heel anders dan voor het vaststellen van de UBO bij een besloten vennootschap, bijvoorbeeld. Iedere persoon die aan de criteria uit de wet voldoet, moet voor die betreffende organisatie worden ingeschreven als UBO. Een notaris kan aan de hand van verschillende documenten achterhalen wie binnen de organisatie als UBO moet worden aangemerkt. De registratie hiervan en eventuele wijzigingen of uitschrijvingen, kan de notaris voor u regelen.  

Bij de oprichting van een nieuwe organisatie en inschrijving in het Handelsregister is sinds 27 december 2020 al verplicht om de UBO’s te registreren. Regelt u de inschrijving van uw organisatie via HJ Notariaat, dan zullen wij u dus altijd vragen wie de UBO’s van uw organisatie zijn of dit bepalen aan de hand van de stukken die u bij ons aanlevert. Deze UBO’s registreren we bij de Kamer van Koophandel. Pas na deze registratie kunnen we de nieuwe organisatie inschrijven in het Handelsregister.

Bestaande organisaties moeten voor 27 maart 2022 de UBO’s hebben geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Heeft u dit nog niet gedaan, dan bent u officieel in overtreding. Het is daarom verstandig om de inschrijving in het UBO-register zo snel mogelijk te regelen. Dit kunt u zelf regelen via de website van de Kamer van Koophandel, maar u kunt hiervoor ook contact opnemen met HJ Notariaat. Wij regelen dan de registratie voor u.

Verder lezen →
1/3/2022
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr)

Met ingang van 1 juli 2021 is er een wetswijziging van toepassing voor alle stichtingen en verenigingen. Of u nu een (sport)vereniging bestuurt, aan het hoofd staat van een woningbouwvereniging of een lokale hobbyclub of kerkgenootschap leidt, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) geldt voor al deze instellingen. Maar wat houdt de Wbtr nu precies in en welke zaken zijn er veranderd per 1 juli 2021? En wat is de rol van de notaris hierin?

Wat is het doel van de Wbtr?

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen is in het leven geroepen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. In grote lijnen betekent de wet minder discussie in de vereniging en behoedt de wet bestuursleden voor persoonlijke aansprakelijkheid.

Zo zorgt de nieuwe wet ervoor dat belangenverstrengeling een stuk ingewikkelder wordt. Wil je als bestuurder iets inkopen bij een bevriende ondernemer of bij je eigen onderneming, dan zullen de overige bestuursleden zonder jouw inmenging moeten overleggen en besluiten of ze het hiermee eens zijn. Dit betekent ook dat ze bij andere verkopers offertes kunnen opvragen. Hierbij is het vooral van belang dat het belang van de rechtspersoon voorgaat op het belang van de individuele bestuurder.

Een ander belangrijk punt is dat de Wbtr financieel wanbeheer voorkomt. Op basis van de nieuwe wet kan een bestuurslid niet meer op eigen initiatief grote financiële risico’s nemen, maar moeten financiële beslissingen altijd in overleg met de overige bestuursleden worden genomen.

Wat houdt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in?

De nieuwe wet betekent concreet dat bestuurders en commissarissen bij het uitvoeren van hun taken altijd het belang van de rechtspersoon voorop moeten stellen. Kan er sprake zijn van belangenverstrengeling? Dan doet de persoon die een individueel belang heeft een stapje terug en laat deze de besluitvorming over aan de overige bestuurders en commissarissen. Tegenstrijdige belangen kunnen voor onenigheid binnen het bestuur zorgen. Door de angel er nu vroegtijdig uit te trekken, zorgt de wet ervoor dat alle beslissingen in het belang van de stichting of vereniging kunnen worden genomen.

Maar de wet ziet op meer dan alleen de belangenverstrengeling toe. Zo moet voortaan de taakverdeling ook duidelijk in de statuten worden opgenomen. En misschien nog wel belangrijker: wie neemt deze taken over als een bestuurder tijdelijk - bijvoorbeeld door ziekte - of permanent - bijvoorbeeld door het overlijden van de bestuurder - zijn taken niet meer kan uitvoeren?

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen regelt ook dat er een wettelijke basis is voor het instellen van een toezichthoudend orgaan. Dit is echter niet verplicht. Verenigingen, stichtingen en coöperaties kunnen zelf bepalen of ze dit orgaan vorm willen geven.

Wat verandert er met de nieuwe Wbtr?

Misschien is het feit dat bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn als er iets misgaat binnen de vereniging of de stichting, wel de belangrijkste verandering van de wet. Juist daarom is het zo belangrijk dat het bestuur en de organisatie goed op orde zijn.

Op het gebied van tegenstrijdige belangen was er voor verenigingen en coöperaties ook voor 1 juli 2021 al iets in de wet geregeld. Zo kon de algemene vergadering een of meer mensen aanwijzen om de instelling te vertegenwoordigen als er sprake was van tegenstrijdige belangen. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet kan dit dus niet meer. Met de komst van de nieuwe wet mag degene die een persoonlijk belang heeft, niet meer deelnemen aan de besluitvorming die aan dit belang raakt. Voor stichtingen was overigens tot 1 juli 2021 nog niks geregeld in de wet rondom belangenverstrengeling.

De Wbtr is er vooral om de besluitvorming binnen stichtingen en verenigingen beter te laten verlopen en individuele bestuurders minder individuele macht toe te kennen. Een andere belangrijke wijziging is dan ook dat een bestuurder of commissaris niet meer stemmen kan uitbrengen dan de overige bestuursleden samen. Een statutaire bepaling waarin is opgenomen dat een bepaald bestuurslid een doorslaggevende stem heeft wanneer er slechts twee bestuursleden zijn, is dus niet meer mogelijk. 

Maar let op: staat er nu nog iets in de statuten dat op dit gebied afwijkt van de wet, dan blijft de statutaire regeling gelden tot de statuten worden gewijzigd of tot uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van de wet.

Wanneer moet ik mijn statuten aanpassen?

De wet trad al op 1 juli 2021 in werking, maar besturen hebben tot uiterlijk vijf jaar na deze datum om de statuten aan te passen. De notaris is gerechtigd om wijzigingen in de statuten aan te brengen. Wachten met het wijzigen van de statuten betekent niet dat de nieuwe regels dan nog niet gelden. Een aantal wijzigingen in de wet zijn namelijk van dwingend recht. Dit betekent dat een regeling in de statuten die afwijkt van de wet, niet langer geldig is. De wet gaat dan altijd voor. Dat is onder meer het geval bij tegenstrijdige belangen.

Naast het doorvoeren van de verplichte wijzigingen in de statuten, kan dit een mooi moment zijn om ook de overige bepalingen in de statuten eens tegen het licht te houden. Zijn alle statuten nog van deze tijd of zijn er wellicht zaken die ook gewijzigd moeten worden? HJ Notariaat denkt hierover graag met u mee. Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact met ons op.

Verder lezen →