rust en zekerheid, nu en in de toekomst

Wij zijn HJ Notariaat


HJ Notariaat (voorheen Notariskantoor Feikema) is een fullservice kantoor. Wij verlenen kwalitatief hoogwaardige juridische dienstverlening en advies, werken met korte lijnen, korte wachttijden, een lage drempel en met duidelijke voorwaarden en tarieven.

dienstverlening

Vanuit onze vestiging in Castricum verzorgt ons kantoor al meer dan 105 jaar notariële diensten voor cliënten uit de wijde omgeving, van Alkmaar tot Amsterdam, van Hoorn tot Zaandam.

Een fullservice notariaat in Castricum sinds 1913

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen?
contact opnemen
Blog

Recentelijk in het nieuws

Alle Artikelen
18/3/2021
De rol van de notaris bij een echtscheiding

Wanneer u en uw partner besluiten uit elkaar te gaan, is het belangrijk dat zaken goed op papier komen te staan. Dit geldt niet alleen wanneer u besluit de samenlevings-
overeenkomst te ontbinden, maar ook wanneer het om een scheiding van huwelijkspartners gaat. In beide situaties kan de notaris u helpen bij het regelen van uw scheiding.

De rol van de notaris bij een verzoek tot echtscheiding

Wanneer u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en u wilt scheiden, dan dient u een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Hierbij is het verplicht om een advocaat in te schakelen. Toch kan ook de notaris een belangrijke rol spelen bij de afwikkeling van de echtscheiding. Een notaris kan u helpen om de huwelijkse voorwaarden op de juiste manier af te handelen en u adviseren over de verdeling van bezittingen die tijdens het huwelijk zijn verkregen.

Heeft u enkel een samenlevingscontract getekend bij de notaris, dan is de tussenkomst van een advocaat niet verplicht. U kunt het samenlevingscontract bij de notaris laten ontbinden. De notaris kan u begeleiden bij het maken van nieuwe afspraken over onder meer de verdeling van de inboedel. Ook over zaken als de polis van uw levensverzekering en pensioenaanspraken kan de notaris u adviseren.

Scheiden bij de notaris: mediation

Als de communicatie tussen u en uw partner nog goed is, dan kunt u ervoor kiezen om te scheiden via mediation. Mediation verloopt vaak sneller en prettiger dan wanneer u zich ieder laat vertegenwoordigen door een eigen advocaat. In plaats van het inschakelen van een zogenoemde mediator, kan ook de notaris optreden in deze rol. Een belangrijk speerpunt daarbij is dat de notaris altijd onafhankelijk en onpartijdig werkt en dat bij de afwikkeling van de scheiding daarom rekening kan worden gehouden met de belangen van alle betrokken partijen.

Afspraken in notariële akten

In sommige situaties komt u gedurende een scheiding hoe dan ook uit bij een notaris. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer er een eigen woning is en er een akte van verdeling opgemaakt dient te worden. Kiest u ervoor om de gehele scheiding door de notaris te laten regelen, dan bent u er zeker van dat de scheiding juridisch goed geregeld wordt. Zo liggen afspraken vast in notariële akten, die zonder tussenkomst van de rechter afdwingbaar zijn.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.


Verder lezen →
18/2/2021
Erfrecht: wat is de legitieme portie?

Soms vinden ouders om uiteenlopende redenen dat hun kind geen recht heeft op een wettelijk erfdeel als de ouder komt te overlijden. Zij leggen dan in hun testament vast dat ze het kind onterven. De wet bepaalt dat een kind nooit volledig onterfd kan worden. Er blijft namelijk altijd recht bestaan op de legitieme portie.

Wat is de legitieme portie?

De legitieme portie is het deel van de erfenis waar het kind altijd recht op houdt. De legitieme portie bestaat uit de helft van het wettelijke erfdeel. Laten we uitgaan van een voorbeeld: het betreffende kind had normaal gesproken recht op een derde deel van de erfenis, omdat er nog een echtgenoot en een ander kind zijn. Nu heeft de overleden ouder in het testament bepaald dat dit kind geen recht heeft op de nalatenschap. De legitieme portie is dan de helft van het wettelijke erfdeel. Kort door de bocht betekent dit dat het onterfde kind dan recht heeft op een zesde deel van de nalatenschap.

Nalatenschap versus legitimaire massa

Toch klopt het niet helemaal wat hierboven staat. De legitieme portie berekenen we namelijk niet alleen over de nalatenschap. Voor het berekenen van de legitieme portie kijken we naar de nalatenschap en we tellen daar alle giften die de erflater bij leven heeft gedaan bij op. We noemen de nalatenschap en de giften samen de legitimaire massa. In de praktijk blijkt de legitimaire massa vaak lastig te berekenen, omdat het onterfde kind geen toegang heeft tot de informatie waaruit blijkt dat er giften gedaan zijn. Via een rechter kan het kind dan afdwingen om inzage te krijgen in de bankafschriften die teruggaan tot zeven jaar voor de datum van overlijden.

Inkorten van giften

Als u als onterfd kind kunt aantonen dat er voor het overlijden grote giften gedaan zijn, dan kan de legitimaire massa een veel hoger bedrag zijn dan het bedrag van de nalatenschap. Als het kind dan besluit een beroep te doen op de legitieme portie van zijn erfdeel, dan bestaat de kans dat de legitieme portie meer is dan het erfdeel dat de erfgenamen zullen ontvangen. In uitzonderlijke gevallen kan het zelfs zo zijn dat de nalatenschap niet toereikend is om de legitieme portie te voldoen. In dat geval moeten de erfgenamen de giften aan de nalatenschap terugbetalen, zodat hiervan de legitieme portie betaald kan worden. We noemen dit juridisch het inkorten van giften.

Wat u moet weten over het opeisen van de legitieme portie

  • De legitieme portie gaat boven de betaling van de nalatenschap aan de erfgenamen. Dit betekent dat eerst de legitieme portie moet worden voldaan, voordat de nalatenschap over de erfgenamen verdeeld kan worden.
  • De legitieme portie bestaat enkel uit geld. U ontvangt dus geen spullen die tot de nalatenschap behoren.
  • U bent geen erfgenaam.
  • U kunt de legitieme portie pas opeisen wanneer de langstlevende echtgenoot is overleden. Het is overigens wel van belang dat u de hoogte van de legitieme portie zo spoedig mogelijk vaststelt na het overlijden en niet wacht tot de langstlevende ouder overlijdt.
  • U moet een beroep doen op de legitieme portie binnen vijf jaar na het overlijden van de erflater.
  • U bepaalt zelf of hij een beroep doet op de legitieme portie. Besluit hij hier geen beroep op te doen, dan is de legitieme portie deel van de nalatenschap en zal deze verdeeld worden onder de andere erfgenamen.

Wilt u meer weten over het opeisen van uw legitieme portie of heeft u hulp nodig bij het berekenen van de hoogte ervan, neem dan contact op met HJ Notariaat. 


Verder lezen →
19/1/2021
Regel uw zaken goed met een samenlevingscontract

‘Een samenlevingscontract is alleen voor mensen die van plan zijn om uit elkaar te gaan.’ ‘De enige die beter wordt van een samenlevingscontract, is de notaris.’ Het zijn uitspraken over de samenlevingsovereenkomst die we helaas regelmatig horen. Een samenlevingscontract is niet verplicht, maar gaat u samenwonen, dan raden wij u aan om deze overeenkomst wel op te (laten) stellen en deze te laten bekrachtigen door een notaris. Waarom dat belangrijk is, vertellen we u graag in dit artikel.

Samenwonen

Als u met een ander gaat samenwonen, dan is het belangrijk om de zaken goed te regelen. Als we het hebben over samenwonen, dan hebben we het overigens niet alleen over het samenwonen met uw partner. Besluit u samen met een familielid of een vriend een huis te betrekken, dan is het net zo goed belangrijk om uw zaken goed te regelen. U kunt maximaal met één persoon een samenlevingsovereenkomst aangaan.

De wet regelt verder niets voor mensen die ongehuwd samenwonen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden bij een scheiding eerlijk verdeeld moeten worden. Nu denkt u misschien dat u daar met uw partner tegen die tijd duidelijke afspraken over kunt maken. Maar wat als er emoties meespelen tegen die tijd? Of wat als uw partner overlijdt en u ineens met de familie van uw partner moet discussiëren welke items er door wie zijn ingebracht? Dan bestaat de kans dat het ineens allemaal niet meer zo makkelijk is als u voorheen voor ogen had.

Overlijden van de samenlevingspartner

Als uw partner overlijdt en u heeft geen samenlevingsovereenkomst opgesteld, dan krijgen de erfgenamen de helft van het huis en de inboedel. Dat is ook het geval wanneer één van de partners veel eigen geld in het huis heeft gestoken. Leg daarom altijd duidelijk vast in een samenlevingscontract wie welk deel heeft ingebracht. Als u in de samenlevingsovereenkomst vastlegt dat de langstlevende partner alle gemeenschappelijke goederen zoals het huis en de inboedel krijgt, dan noemen we dit ook wel een verblijvingsbeding.

Waarom zou u het notariaat betrekken bij uw samenlevingscontract?

Natuurlijk kunt u onderling afspraken maken en regelt u daarmee ook een groot deel van uw zaken. Toch kan het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om het samenlevingscontract bij de notaris vast te leggen. Banken kunnen dit vereiste bijvoorbeeld stellen als u een hypotheek wilt afsluiten. Maar ook pensioenfondsen kunnen een notariële samenlevingsovereenkomst als voorwaarde stellen om aanspraak te maken op een partnerpensioen na overlijden.

De samenlevingsovereenkomst en het fiscaal partnerschap

In alle gevallen die we hiervoor noemden, blijkt het samenlevingscontract vooral nodig op het moment dat er iets misgaat. U besluit uit elkaar te gaan of een van de partners komt te overlijden. Maar wist u dat een samenlevingscontract u ook serieus geld kan opleveren als u nog wel samen bent? Met een notariële samenlevingsovereenkomst kunnen u en uw partner namelijk als fiscale partners door de Belastingdienst worden aangemerkt. Dit betekent dat u de aftrekposten bij de belastingaangifte mag verdelen en dit kan een ruim belastingvoordeel opleveren.

Heeft u na het lezen van bovenstaande vragen over het samenlevingscontract of wilt u weten wat ons notariaat hierin voor u kan betekenen? Neem gerust contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend adviesgesprek. 


Verder lezen →