Dé familienotaris van Noord-Holland:
specialist in familierecht, erfrecht en particulier vastgoed.

Rust en zekerheid,
nu en in de toekomst.

Dé familienotaris van Noord-Holland

HJ Notariaat is een notariskantoor gespecialiseerd in familierecht, erfrecht en particulier vastgoed met twee vestigingen in Castricum (voormalig kantoor van mr. S.M. Feikema en Tuitjenhorn (voormalig kantoor van mr. A.B.M.S. Wijnbeld).

U kunt bij HJ Notariaat onder meer terecht voor persoonlijk advies op het gebied van het afwikkelen van nalatenschappen, het opmaken van uw testament en advies omtrent samenlevingsvormen, scheiding en verdeling en nalatenschapsplanning. Ook kunt u natuurlijk bij ons terecht voor de aankoop van uw woning of (oversluiting) van uw hypotheek. HJ Notariaat helpt u om tot rechtsgeldige en bindende afspraken te komen. Een oriënterend gesprek is altijd kosteloos.
Contact opnemen

Rust en zekerheid,
nu en in de toekomst.

HJ Notariaat is een notariskantoor gespecialiseerd in familierecht, erfrecht en particulier vastgoed met twee vestigingen in Castricum (voormalig kantoor van mr. S.M. Feikema en Tuitjenhorn (voormalig kantoor van mr. A.B.M.S. Wijnbeld).

U kunt bij HJ Notariaat onder meer terecht voor persoonlijk advies op het gebied van het afwikkelen van nalatenschappen, het opmaken van uw testament en advies omtrent samenlevingsvormen, scheiding en verdeling en nalatenschapsplanning. Ook kunt u natuurlijk bij ons terecht voor de aankoop van uw woning of (oversluiting) van uw hypotheek. HJ Notariaat helpt u om tot rechtsgeldige en bindende afspraken te komen. Een oriënterend gesprek is altijd kosteloos.
dienstverlening

Vanuit onze vestigingen in Castricum en Tuitjenhorn verzorgen wij al meer dan 100 jaar notariële diensten voor cliënten uit de wijde omgeving.

Specialist in familierecht en erfrecht.
Alles wat u moet regelen, is ook goed geregeld.

Benieuwd hoe we u kunnen helpen?
contact opnemen
Blog

Recentelijk in het nieuws

Alle Artikelen
29/1/2024
Het levenstestament en wils(on)bekwaamheid: hoe zit dat nou?

Het is cruciaal om uw toekomst te plannen en uw wensen duidelijk vast te leggen in een document zoals een levenstestament. Dit is vooral belangrijk in het geval van situaties waarin uw wilsbekwaamheid in twijfel kan worden getrokken, zoals bij dementie.

Wat is wilsbekwaamheid?

Wilsbekwaamheid betekent dat iemand zelfstandig beslissingen kan nemen en de gevolgen daarvan begrijpt. Voordat u een notariële akte opstelt en ondertekent, is het essentieel om vast te stellen dat u wilsbekwaam bent. Onze notarissen beoordelen dit zorgvuldig bij elke transactie, zoals bij de aankoop van een woning, het opstellen van huwelijkse voorwaarden, of het creëren van een testament of levenstestament.

Hoe wordt wilsonbekwaamheid vastgesteld?

Het vaststellen van wilsonbekwaamheid is complex en kan variëren afhankelijk van de situatie. Factoren zoals rouw, ziekte of medicijngebruik kunnen tijdelijke wilsonbekwaamheid veroorzaken. Bij twijfel kan de notaris een onafhankelijke specialist raadplegen, zoals een VIA-arts, met uw toestemming.

Dementie en besluitvorming

Dementie betekent niet automatisch dat u wilsonbekwaam bent. Vooral in de beginfase kan iemand met dementie nog steeds wilsbekwaam zijn voor bepaalde beslissingen, zoals het kiezen van een verpleeghuis of dagelijkse keuzes. Het is echter belangrijk om bij de notaris aan te geven als er sprake is van beginnende dementie.

Wat als er niets geregeld is?

Indien u wilsonbekwaam wordt zonder een levenstestament of volmacht, zal een bewindvoerder of curator worden aangewezen door de kantonrechter om uw financiële zaken te beheren. Voor medische beslissingen kan uw partner of naaste familie optreden als wettelijke vertegenwoordiger. Als er geen vertegenwoordiger beschikbaar is, kan de rechter een mentor aanstellen.

Plan vooruit met ons

Wilt u meer informatie over het opstellen van een levenstestament? Onze notarissen staan klaar om u te helpen. U bent van harte welkom voor een kosteloos en oriënterend gesprek op een van onze kantoren. Plan uw toekomst met zekerheid en vertrouwen bij ons notariskantoor. Via onze website kunt u direct een afspraak inplannen.

Voor de voorbereiding van het gesprek kunt u hier een checklist downloaden.

Verder lezen →
2/11/2023
Clausules in een koopovereenkomst

Bij het kopen van een woning komt nogal wat kijken. Zeker bij een oudere woning. In een advertentie op Funda of in de koopovereenkomst kun je bijvoorbeeld termen tegenkomen als een ‘ouderdomsclausule’ of de zin ‘As is, where is’. Ze hebben vaak te maken met al dan niet verborgen gebreken van een woning. Je kunt risico lopen als je er zonder meer mee akkoord gaat. Zorg ervoor dat je precies weet waar je straks voor tekent. Een notaris kan je daarbij helpen.

Bij de verkoop van een oudere woning kan de verkoper extra bepalingen in de koopovereenkomst laten opnemen om in bepaalde gevallen zijn aansprakelijkheid te beperken. Zo’n bepaling heet een clausule. Voorbeelden hiervan zijn de ouderdomsclausule, de asbestclausule, de ‘as is, where is’-clausule en de niet-zelfbewoningsclausule. Deze bepalingen staan niet standaard in een modelkoopovereenkomst die veel makelaars hanteren. Op verzoek van de verkoper en/of op aanraden van diens makelaar kunnen deze uitzonderingen aan de koopovereenkomst worden toegevoegd.

Onzichtbare gebreken


De ouderdomsclausule wordt gebruikt om de koper te informeren over de leeftijd van de woning. Het geeft aan dat de koper bekend is met het feit dat oudere woningen vaak gebreken hebben die niet altijd zichtbaar zijn. De aansprakelijkheid van de verkoper wordt door de opname van een ouderdomsclausule beperkt mochten er zich na de verkoop (verborgen) gebreken voordoen. Het gaat hierbij om gebreken waarvan de verkoper niet op de hoogte was ten tijde van de verkoop.

Niet aansprakelijk voor extra kosten


De asbestclausule is een bepaling die wordt opgenomen in de koopovereenkomst van huizen die gebouwd zijn voor 1980. In die periode werd relatief veel asbest gebruikt. De clausule geeft aan dat er asbest kan zijn in de woning en dat de koper bekend is met de speciale maatregelen die genomen moeten worden als het asbest verwijderd moet worden. Bij het kopen van een woning met deze clausule, verklaar je dat je weet dat er asbest in de woning aanwezig kan zijn en dat je de verkoper niet aansprakelijkheid stelt voor de gevolgen daarvan. Als de verkoper wel weet dat er asbest in de woning verwerkt is dan moet hij dat melden.

Zo min mogelijk garanties


De clausule ‘as is, where is’ wordt gebruikt in koopovereenkomsten van woningen om zo min mogelijk garanties te geven aan een koper. Het betekent letterlijk dat het vastgoed door de koper wordt gekocht in de staat waarin het zich bevindt en waar het zich bevindt. Deze clausule is bijvoorbeeld te vinden bij woningen die grondig gerenoveerd moeten worden.

Niet op de hoogte van gebreken


Niet elke verkoper heeft zelf in de te verkopen woning gewoond. Bijvoorbeeld als een woningcorporatie of belegger een voormalige huurwoning verkoopt. Dan kan de niet-zelfbewoningsclausule worden gebruikt. Dat betekent dat de verkoper niet op de hoogte is van eventuele gebreken die wel bekend zouden zijn als iemand wel zelf in de woning heeft gewoond. Ook hiermee probeert de verkoper zijn aansprakelijkheid te beperken.

Krijg je met clausules in een koopovereenkomst te maken, dan is het belangrijk om risico’s en mogelijke gevolgen te realiseren. Het is dan ook verstandig om je tijdig te laten adviseren – bijvoorbeeld door een notaris – over de in de koopovereenkomst opgenomen clausules.

Verder lezen →
26/4/2023
Hoe zit het met het erfrecht bij een samengesteld gezin?

In een samengesteld gezin heeft minimaal een van de twee partners kinderen uit een andere relatie. Mogelijk ontstaat er een hechte band tussen de nieuwe partner en de kinderen. Het kan voelen alsof het eigen kinderen zijn. Dan is het fijn als ook die kinderen goed achtergelaten worden wanneer u of uw partner overlijdt. Wat regelt het erfrecht over een samengesteld gezin en wat is het belang van een testament binnen een samengesteld gezin?

Wat regelt het erfrecht over een samengesteld gezin?

In het Burgerlijk Wetboek Boek 4 is het erfrecht geregeld. In artikel 10 lezen we dat na het overlijden de echtgenoot en de eigen kinderen in eerste instantie de erfgenamen zijn. Daarna volgen de ouders van de erflater, samen met de broers en zussen van de persoon die is overleden. Vervolgens worden de grootouders aangemerkt als erfgenaam en tot slot volgen de overgrootouders van de erflater. Zijn er kinderen of heeft de erflater een echtgenoot, dan betekent dit dat de familieleden die daarna in de wet zijn genoemd, volgens de wet geen erfgenaam zijn.

Stel dat Annemarie uit haar relatie met Bernard twee kinderen heeft: Cornelis en Dora. Egbert heeft uit zijn relatie met Francien ook twee kinderen: Geraldine en Herman. Annemarie en Egbert trouwen en krijgen samen nog een dochter: Inge. Na een aantal gelukkige jaren overlijdt Egbert. Er zijn nu vier wettelijke erfgenamen: zijn partner Annemarie en zijn eigen kinderen Geraldine, Herman en Inge.

Kunnen stiefouders of stiefkinderen ook van elkaar erven?

Ja, dat kan, maar dat is in de wet dus niet automatisch geregeld. Leeft u samen in een samengesteld gezin en wilt u dat uw stiefkinderen ook erfgenaam zijn bij uw overlijden, dan regelt u dit in een testament bij de notaris. In een testament kiest u zelf wie u als erfgenaam wilt aanwijzen. Dat kunnen alle kinderen van de nieuwe partner zijn, maar ook slechts een selectie. Is er geen testament, dan erven alleen de wettige erfgenamen.

Wat is het belang van een testament binnen een samengesteld gezin?

Omdat binnen een samengesteld gezin de stiefouders en stiefkinderen op grond van de wet niet automatisch erfgenamen zijn, is het belangrijk om dit in een testament te regelen, wanneer u dit anders wenst. Wist u trouwens dat ook stiefbroers en stiefzussen op grond van de wet niet automatisch elkaars erfgenaam zijn? Ook zij moeten langs bij de notaris als ze dit graag anders zien.

Was er al een testament ten tijde van de vorige relatie, dan is het belangrijk om dit na de scheiding te herzien, zodat de nieuwe partner niet met lege handen achterblijft en de ex-partner er op grond van het testament met de erfenis vandoor gaat. Uw notaris kan u hierover informeren.

Geen huwelijk, wel een samengesteld gezin

Zoals we hierboven al vertelden, zijn alleen de echtgenoot en de eigen kinderen volgens de wet erfgenamen. Bent u dus niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap met uw nieuwe partner, dan bent u dus wettelijk gezien geen erfgenaam als uw partner overlijdt. Dit kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld als u in een koophuis woont dat enkel op naam van uw partner staat. In dat geval bent u geen erfgenaam en betekent dit dat u de woning moet verlaten.  

Wat is de rol van de notaris bij het opstellen van een testament?

De notaris kan u adviseren over het opstellen van een testament en helpt u om na te denken over alle onderdelen die u in een testament kunt opnemen, zodat u niets vergeet. Wilt u een testament opstellen, dan kan dit ook alleen bij de notaris. Belangrijk daarbij is dat de notaris vaststelt dat u niet gedwongen wordt bij het opstellen van het testament en dat het echt uw wil is wat er op papier gezet wordt. De notaris schrijft het testament na uw ondertekening in bij het Centraal Testamentenregister en zorgt ervoor dat het originele testament zorgvuldig wordt bewaard.

Voogdij bij een samengesteld gezin

Als er na het overlijden nog een ouder achterblijft die het kind heeft erkend of op grond van de wet automatisch als gezaghebbende ouder is aangemerkt, dan krijgt deze ouder de voogdij. Is deze ouder er niet en is hierover niets geregeld in een testament, dan beslist de Raad voor de Kinderbescherming wie de voogdij over het kind krijgt. Wilt u dat uw nieuwe partner bij uw overlijden voor uw kind(eren) kan blijven zorgen, leg dit dan vast in uw testament.

Meer informatie over het opstellen van een testament bij een samengesteld gezin

Is uw gezin samengesteld en wilt u meer informatie over het opstellen van een testament, neemt u dan contact op met HJ Notariaat.

Verder lezen →