11/1/2022

Een koopovereenkomst laten opstellen bij de notaris

Jakob Heldring
3 minuten

subtitel lorem ipsum etc

Wanneer u vastgoed koopt of verkoopt dan is het belangrijk dat alle afspraken op de juiste manier vast worden gelegd. Vaak regelt een makelaar dit voor u. Maar wat nu als u uw huis zonder makelaar heeft gekocht of verkocht of als u de koopovereenkomst liever door iemand anders laat opstellen? Wie zorgt er dan voor dat de koopovereenkomst alle onderdelen bevat die bij de verkoop van belang zijn? In dat geval kunt u terecht bij de notaris. Deze weet precies waar u op moet letten en geeft u advies over de formuleringen in het koopcontract.

Het kan heel verleidelijk zijn om met de minste juridische kennis zelf een koopcontract op te stellen. We gaan er immers allemaal van uit dat we te goeder trouw handelen en dat de ander geen verborgen agenda heeft. Maar het kopen van een huis is wel degelijk iets anders dan het kopen van de wekelijkse boodschappen. Juist daarom is het zo belangrijk dat de afspraken over de koop goed in de koopovereenkomst komen te staan en dat de formulering geen ruimte laat voor discussie. Een foutje is daarbij snel gemaakt. En wist u bijvoorbeeld dat ook een voorlopige koopovereenkomst al bindend is? Zodra de handtekening geplaatst is, zit u vast aan de afspraken die op papier staan. Dat wilt u dan toch goed regelen?

Wat staat er in een koopovereenkomst?

Een deel van wat er in de koopovereenkomst staat, is bij alle koopcontracten – in de basis – hetzelfde. Dus wie zijn de kopers en de verkopers, wat moeten de kopers betalen om het huis te kopen, wat is de datum dat de sleutel daadwerkelijk wordt overgedragen en wat zijn de zaken waar de kopers rekening mee moeten houden als ze het huis kopen, zoals een verontreinigde bodem. Tot zover is een modelovereenkomst misschien nog wel voldoende dekkend.

Dat wordt anders als het gaat om specifieke afspraken die betrekking hebben op de kenmerken van de woning. Die zijn namelijk niet voor iedere woning en iedere koopovereenkomst gelijk. Het gaat er dan bijvoorbeeld om welke goederen er met het huis mee worden verkocht. Denk aan zaken als buitenlampen, gordijnen en vloeren. Het lijkt misschien vanzelfsprekend om hier goede afspraken over te maken, maar het is wel vervelend als dit niet op de juiste manier blijkt te zijn vastgelegd. Denk aan een kapstok die bijvoorbeeld niet in het koopcontract wordt genoemd. Als de verkoper besluit deze mee te nemen, kunt u als koper ineens met gaten in de muur blijven zitten, waar u niet op had gerekend.

Andere specifieke zaken die in het koopcontract aan de orde kunnen komen, zijn de ontbindende voorwaarden – wanneer gaat de koop niet door? – en de hoogte van de waarborgsom of een bankgarantie. Met een waarborgsom of een bankgarantie hebben de verkopers iets meer zekerheid dat de koop ook echt doorgaat, omdat de kopende partij een aanbetaling doet op het vastgoed. Omgekeerd kunt u in het koopcontract ook vastleggen wat de rechten en plichten van de koper zijn als de verkoper de woning niet of niet op de geplande datum overdraagt.

Koopcontract laten opstellen door de notaris

Wanneer u een woning of een bedrijfspand koopt of verkoopt, dan kan het zijn dat u daarvoor een makelaar inschakelt. Vaak is het opstellen van een koopcontract bij de prijs voor de dienstverlening inbegrepen. Toch is het niet verplicht om de koopovereenkomst door een makelaar of andere hypotheekadviseur te laten opstellen. U kunt dit bijvoorbeeld ook zelf doen of uitbesteden aan een notaris. Een notaris kan u adviseren over de elementen die u zeker niet mag vergeten in de koopovereenkomst, maar de notaris kan de koopovereenkomst ook voor u opstellen.

Voor de akte van levering is het verplicht om deze akte te laten passeren bij de notaris. Omdat u toch al naar de notaris toe moet voor deze overdracht, is het net zo makkelijk om dezelfde notaris in te schakelen voor het opstellen van de koopovereenkomst. Daar komt bij dat een notaris een koopovereenkomst kan inschrijven in het Kadaster. Dit betekent dat er bij het Kadaster wordt vastgelegd dat u voornemens bent om de woning te verkopen of te kopen. Dit lijkt een formaliteit, maar het voorkomt dat de verkoper de woning aan iemand anders kan verkopen. Daarnaast biedt inschrijving van het koopcontract in het Kadaster ook uitkomst als er tussen het tekenen van de overeenkomst en de daadwerkelijke overdracht beslag wordt gelegd op de woning.

Bent u voornemens om een koopovereenkomst te sluiten en wilt u gedegen advies? Regel het direct via HJ Notariaat.


Categories:
No items found.

Een fullservice notariaat in Castricum en Tuitjenhorn sinds 1913

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen?
contact opnemen