26/7/2021

‍Langdurig uitstel erfbelasting in schrijnende situaties

Sandhia Jankipersad
3

subtitel lorem ipsum etc

Een nieuwsbericht van RTL van 16 oktober 2020 trok de aandacht van de twee leden van de Tweede Kamer Lodders en Koerhuis (beiden van de VVD). In het nieuwsbericht vertelt Linda (49) dat ze uitgezaaide borstkanker heeft en dat ze naar alle waarschijnlijkheid nog voor de jaarwisseling zal overlijden. Zij en haar zoon Milo (13) verloren zes jaar eerder al hun man en vader. Dit betekent dat Milo na het overlijden van Linda wees zal worden. Milo hoopt na haar overlijden samen met de nieuwe vriend van zijn moeder in het huis te blijven wonen waar hij altijd met zijn ouders heeft gewoond. Omdat hij de wettelijke erfgenaam van zijn moeder is en hij erfbelasting over de verkregen erfenis moet betalen, is er een bedrag nodig van zo’n € 45.000. Milo is minderjarig en kan dus geen lening afsluiten voor dit bedrag. Op basis van de huidige wetgeving, betekent dit dat Milo het ouderlijk huis zal moeten verkopen.

Kamervragen

Dit nieuwsbericht was aanleiding voor Lodders en Koerhuis om Kamervragen te stellen aan de Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) Hans Vijlbrief. Uit de beantwoording van de Kamervragen blijkt dat er: “in de periode 2012 tot en met 2016 in totaal ongeveer 140 minderjarige kinderen als wees een erfenis hebben ontvangen. In ongeveer driekwart van deze gevallen was er belasting verschuldigd over de erfenis.” Hoe vaak het daadwerkelijk om een vergelijkbare situatie als bij Milo gaat, is niet duidelijk.

Hardheidsclausule

Uit de beantwoording van de Kamervragen blijkt ook dat Milo in dit geval niet valt onder de hardheidsclausule die al in de wet is opgenomen. Met de wijziging van de Successiewet per 1 januari 2010 is er namelijk een getrapte vrijstelling voor jonge kinderen komen te vervallen. Om een beroep te doen op de hardheidsclausule moet het toepassen van de wet leiden tot een situatie die de wetgever niet had kunnen voorzien. Daarvan is door het vervallen van die getrapte vrijstelling geen sprake.

Beleidsbesluit

Omdat er voor dit soort schrijnende situaties op dit moment geen pasklare oplossing is en omdat de Staatssecretaris het niet gewenst vindt dat kinderen in een dergelijke situatie niet zonder meer recht hebben op uitstel van betaling, publiceerde hij een beleidsbesluit. Het beleidsbesluit loopt vooruit op een wijziging van de wetgeving en voorkomt dat kinderen die toch al in een verdrietige omstandigheid verkeren, ook nog eens erfbelasting moeten betalen en daardoor het ouderlijk huis moeten verlaten.  

Het beleidsbesluit wijzigt de Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2021. Kortweg houdt het beleidsbesluit in dat de ontvanger van de erfenis in een beperkt aantal situaties langdurig uitstel van betaling van de erfbelasting kan krijgen. Bovendien hoeft het kind in deze gevallen geen invorderingsrente te betalen.

Hoe werkt uitstel van erfbelasting in schrijnende situaties?

De belastingschuldige moet zelf een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor uitstel van betaling van erfbelasting. Het uitstel geldt vervolgens voor minimaal vijf jaar. De Belastingdienst stelt als voorwaarde voor het uitstel en het niet innen van de invorderingsrente dat er voldoende zekerheid moet zijn dat de belastingplichtige ook daadwerkelijk de betalingsverplichting nakomt. Als het stellen van deze zekerheid voor de belastingschuldige leidt tot onevenredige gevolgen die niet in verhouding staan tot het doel van het stellen van zekerheid, dan kan de Belastingdienst afzien van de zekerheidseis.

Het uitstel geldt overigens niet alleen voor de aanslag erfbelasting, maar ook voor belastingaanslagen die behoren tot de boedel van de nalatenschap. Ook nu weer gaat het alleen om belastingaanslagen die bij het afdwingen van de betaling tot een schrijnende situatie zouden leiden.

Meer weten over uitstel van erfbelasting?

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de beleidswijziging langdurig uitstel voor schrijnende situaties en de wetswijziging die hierop volgt, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief. Is er een minderjarige in uw omgeving die meer wil weten over uitstel van erfbelasting en of de vernieuwde regelgeving ook voor deze minderjarige van toepassing is, neemt u dan contact op voor een vrijblijvend gesprek. In dit gesprek bekijken we of het uitstellen in deze persoonlijke situatie mogelijk is.

Categories:
No items found.

Een fullservice notariaat in Castricum en Tuitjenhorn sinds 1913

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen?
contact opnemen