3/2/2022

Leverings- en hypotheekakte bij HJ Notariaat

Sandhia Jankipersad
4 minuten

subtitel lorem ipsum etc

Koopt u een huis, gaat u verbouwen of wilt u de hypotheek oversluiten? Dan laat u de afspraken hierover vastleggen in een hypotheekakte. In bepaalde gevallen is het daarnaast nodig om een leveringsakte op te stellen. In dit artikel vertellen we u precies waar u welke akte voor nodig heeft, wat deze aktes inhouden en hoe u de leverings- en hypotheekakte kunt opstellen. Ook de rol die de notaris hierin speelt, komt in dit artikel aan de orde.

Uw huis verkopen zonder tussenkomst van een makelaar

Voordat we inhoudelijk ingaan op de leverings- en hypotheekakte, wijzen we u graag op de mogelijkheid om ook uw koopovereenkomst te laten opstellen bij een notaris. 

Stel u koopt een woning zonder tussenkomst van een makelaar, omdat u de woning bijvoorbeeld van familie of bekenden koopt, dan kan het soms verleidelijk zijn om een modelovereenkomst van internet te halen. Toch is dat niet verstandig. Waarom een model-koopovereenkomst niet volstaat, kunt u lezen in de blog ‘Een koopovereenkomst laten opstellen bij de notaris’

Een notaris kan als onpartijdige adviseur een koopovereenkomst voor u opstellen. Zo bent u er altijd van verzekerd dat wat u onderling afspreekt, op de juiste manier op papier komt te staan. Maar het laten opstellen van uw koopovereenkomst bij de notaris heeft nog een belangrijk voordeel: doordat de notaris ook de hypotheekakte en de leveringsakte opstelt, beschikt deze over alle noodzakelijke informatie. U weet dan zeker dat alle informatie op de juiste manier en in de juiste akte wordt vastgelegd. Vaak is het bovendien goedkoper om alles in een keer te laten opstellen, dan hier verschillende partijen voor in te schakelen.

Wat is een hypotheekakte?

In de hypotheekakte staan de afspraken die u met de bank maakt over de looptijd van de hypothecaire lening, de hoogte van de rente en de hoogte van het bedrag dat u leent. Andere afspraken die in de hypotheekakte staan, zijn afspraken over de manier van aflossen, een omschrijving van het onderpand waar de hypotheek op rust en verplichtingen over het verzekeren van de woning.

Voldoet u niet aan de verplichtingen in de hypotheekakte, dus betaalt u de aflossingen en de rente niet of niet op tijd of gebruikt u de woning niet op de manier zoals in de akte is vastgelegd? Dan geeft de hypotheekakte de bank het recht om de woning op te eisen. Dit zogenoemde recht van hypotheek betekent dat de bank de woning kan verkopen om zo de hypothecaire lening te kunnen aflossen.  

De hypotheekverstrekker – vaak de bank – en de hypotheeknemer ondertekenen de hypotheekakte beiden. Zij committeren zich daarmee aan de afspraken in de hypotheekakte.

Royement van een hypotheekakte

Stel dat u al een hypotheek heeft, maar dat u deze lening wilt oversluiten naar een andere bank, omdat de rente daar lager is. Of u wilt bij uw eigen bank gebruikmaken van de mogelijkheid om de hypotheek over te sluiten, omdat de voorwaarden nu een stuk gunstiger zijn dan op het moment dat u de lening aanging. In dat geval moet er een nieuwe hypotheekakte worden opgesteld. De bestaande akte moet dan ongeldig worden gemaakt. We noemen dit ongeldig maken het royement van de hypotheekakte. Het royeren van een hypotheekakte gebeurt ook als het laatste deel van de lening is afgelost.

Om een hypotheekakte te royeren, moet de bestaande lening dus worden afgelost. Dit is ook het geval wanneer u een nieuwe hypothecaire lening aangaat en u de hypotheek dus oversluit. Met de nieuwe lening lost u in feite de oude lening af. Met het royement vervalt het recht van hypotheek voor de eerste geldverstrekker. Deze kan de woning dan dus niet meer opeisen. Om het royement van de hypotheekakte af te ronden, moet de hypotheek uit het Kadaster – het register waarin alle hypotheken staan opgetekend - worden uitgeschreven. De notaris regelt dit voor u.

Wat is een leveringsakte?

Voor de leveringsakte gebruiken we verschillende termen. Zo wordt dit ook geregeld de akte van levering, de transportakte of de overdrachtsakte genoemd. In de leveringsakte staan afspraken over de overdracht van het onroerend goed. Dat is meestal een huis, maar het kan hier ook gaan om een stuk grond (kavel) of om een schip.

Informatie die in de leveringsakte staat, is informatie over de huidige eigenaar van het onroerend goed, de kadastrale gegevens, zoals het identificatienummer en de gemeente waar het onroerend goed is ingeschreven en de koopovereenkomst die de partijen met elkaar hebben gesloten. In die koopovereenkomst zijn de koopprijs en de ontbindende voorwaarden opgenomen.

Wat is de rol van de notaris bij de leverings- en hypotheekakte?

Heeft u te maken met een hypotheekakte of een leveringsakte, dan tekent u deze aktes altijd in het bijzijn van de notaris. Dit is in de wet zo geregeld. Dat u persoonlijk naar de notaris moet om een leverings- en hypotheekakte te tekenen, heeft er alles mee te maken dat het belangrijk is dat u begrijpt wat er in de aktes staat. De notaris toetst of u de akte begrijpt en of u het met de inhoud eens bent. Ook beoordeelt de notaris of u uit vrije wil uw handtekening onder de akte plaatst. Dit voorkomt dat de aktes op een later moment ongeldig worden verklaard. De bank is zelf vaak niet bij de notaris aanwezig om de akte te tekenen, maar geeft een volmacht af aan de notaris. Dit betekent dat een medewerker van het notariskantoor namens de bank tekent.

De notaris komt in beeld zodra u de offerte bij de bank hebt getekend. De bank stuurt de informatie door naar de notaris, zodat deze de hypotheekakte kan opstellen. De notaris controleert of de verkoper de eigenaar is van het onroerend goed en of er geen hypotheken of beslagen op het huis rusten.

U ontvangt altijd eerst een conceptakte, zodat u deze op uw gemak kunt doorlezen. Vervolgens komt u naar het kantoor van HJ Notariaat om de akte te tekenen.

Inschrijven in het Kadaster

De notaris zorgt ervoor dat de hypotheekakte en de akte van levering na het tekenen worden ingeschreven in het Kadaster. De informatie in het Kadaster is voor iedereen op te vragen (tegen betaling). De hypotheek is pas van kracht wanneer deze in het Kadaster is ingeschreven.

Heeft u een hypotheek- of leveringsakte nodig? Neemt u dan contact op met HJ Notariaat.

Categories:
No items found.

Een fullservice notariaat in Castricum en Tuitjenhorn sinds 1913

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen?
contact opnemen