19/7/2022

Schenkingsvrijstelling eigen woning op de schop

Jakob Heldring
5 minuten

subtitel lorem ipsum etc

In het coalitieakkoord spraken de regeringspartijen af om de schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023 te verlagen tot € 27.231 en deze belastingvrijstelling per 1 januari 2024 helemaal af te schaffen. Wat betekent dit als u als ouder nog een bedrag aan uw kind wil schenken ten behoeve van de eigen woning? We vertellen u er alles over in dit artikel.

Hoe is de situatie rondom de schenkingsvrijstelling nu?

Op dit moment is het mogelijk om een persoon tussen de 18 en de 40 jaar eenmalig een bedrag van € 106.671 te schenken voor de eigen woning. De ontvanger moet dit bedrag aan de eigen woning besteden. Dit betekent dat deze het geld kan gebruiken voor de aankoop van een eigen woning, maar ook voor de verbouwing, voor de afkoop van het recht van erfpacht, voor het aflossen van de eigenwoningschuld of voor de afbetaling van een restschuld van een eerder verkochte woning.

Het is niet nodig om het bedrag in een keer te schenken. U kon er tot op heden nog voor kiezen om de vrijstelling over maximaal drie opeenvolgende jaren uit te spreiden. In de praktijk betekent dit dat u in het ene jaar bijvoorbeeld de eerste € 50.000 overmaakt, een jaar later € 30.000 en in het derde jaar maakt u het restant van de schenkingsvrijstelling over, dus € 26.671 (als we even uitgaan van het bedrag in 2022). Dit is vooral handig als u niet ineens over het volledige bedrag van de schenkingsvrijstelling beschikt, maar toch maximaal gebruik wilt maken van de belastingvrijstelling.

De hierboven genoemde schenkingen hebben allemaal betrekking op de eigen woning en de bedragen zijn voor iedereen hetzelfde, ongeacht de familierelatie. Voor het schenken van ouders aan kinderen gelden ook nog een aantal extra schenkingsvrijstellingen. In 2022 gaat het dan jaarlijks om een bedrag van € 5.677 dat zij belastingvrij kunnen schenken.

Verhoogde schenkingsvrijstelling

Naast de jaarlijkse schenkingsvrijstelling zijn er op dit moment ook nog een aantal verhoogde vrijstellingen. De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is er daar een van. Omdat die losstaat van de familierelatie, geldt die natuurlijk ook voor ouders die hun kinderen een bedrag voor de eigen woning willen schenken. Volgt uw kind een dure studie die minimaal € 20.000 per jaar kost (exclusief levensonderhoud), dan is het mogelijk om eenmalig gebruik te maken van de schenkingsvrijstelling voor de dure studie van uw kind. Deze schenkingsvrijstelling bedraagt € 56.724 in 2022. Tot slot is er ook nog een schenkingsvrijstelling die niet gekoppeld is aan een bestedingsdoel. Het is mogelijk om binnen deze vrijstelling € 27.231 (bedrag 2022) belastingvrij aan uw kind te schenken.

Voor zowel de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, als de schenkingsvrijstelling voor de dure studie, als de vrij te besteden schenkingsvrijstelling geldt dat het een eenmalige vrijstelling is. Ook geldt dat het bedrag alleen belastingvrij geschonken mag worden als uw kind of diens partner tussen de 18 en de 40 jaar oud is. Kiest u ervoor om gebruik te maken van de vrij te besteden schenkingsvrijstelling, dan is het een later jaar dus niet mogelijk om alsnog een bedrag belastingvrij te schenken voor de eigen woning of de studie. Het is daarom van belang om goed na te denken over het bestedingsdoel, voor u een schenking overweegt. Een notaris kan u helpen om hier een goede afweging in te maken.

Wat verandert er concreet?

Met het wetsvoorstel willen de coalitiepartijen de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2024 laten vervallen. Vanaf dat moment is het dus niet meer mogelijk om belastingvrij een bedrag voor de eigen woning te schenken. De overige vrijstellingen gelden vooralsnog nog wel.

Een andere verandering is dat het kabinet de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2023 verlaagt tot hetzelfde bedrag als de vrij te besteden schenkingsvrijstelling. In 2022 is dit bedrag € 27.231. Dit betekent dus een forse verlaging.

Voorheen was er de mogelijkheid om de schenkingsvrijstelling uit te smeren over drie jaar. Nu de schenkingsvrijstelling in 2024 komt te vervallen en in 2023 fors verlaagd wordt, is er ook in de Tweede Kamer gesproken over wat dit betekent voor de huidige spreidingsmogelijkheid. Voor schenkingen die gedaan zijn in 2022, wordt de spreidingsmogelijkheid beperkt tot twee jaar en voor schenkingen die worden gedaan in 2023, wordt de spreidingsmogelijkheid afgeschaft. Wilt u maximaal gebruikmaken van de schenkingsvrijstelling, dan is het dus zaak om in 2022 het eerste deel van de schenking te doen en in 2023 het onbenutte deel tot € 106.671 te schenken.

Wat kan de notaris voor u betekenen?

Wanneer u een woning wilt schenken – als eigenaar schenkt u de woning aan een andere eigenaar – dan is een notariële schenkingsakte verplicht. Let op, u schenkt hier dus een volledige woning en niet slechts het bedrag voor de aankoop van een woning. Ook wanneer u wilt schenken op papier, dus wanneer u iemand over een bepaalde tijd een bedrag wilt schenken, heeft u een schenkingsakte nodig. Voor alle andere gevallen is de gang naar de notaris niet wettelijk verplicht.

Toch kan het handig zijn om een notaris in te schakelen wanneer u gaat schenken. Deze kan u informeren over de schenkingsvrijstellingen, veranderende wet- en regelgeving en regelen dat alle afspraken op een juridisch juiste manier worden vastgelegd in een notariële akte. Deze akte is bovendien op ieder moment op te vragen, dus bij uw overlijden is er voor de nabestaanden direct duidelijk wat de stand van zaken is.

Wilt u meer weten over de veranderingen in de schenkingsvrijstelling of wilt u direct een schenkingsakte laten opstellen, neemt u dan contact op met HJ Notariaat.

Categories:
No items found.

Een fullservice notariaat in Castricum en Tuitjenhorn sinds 1913

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen?
contact opnemen