Verdeling bij Echtscheiding

Ook als je uit elkaar gaat wil je dat alles goed geregeld wordt.

Wanneer u en uw partner hebben besloten om uit elkaar te gaan, zult u in de meeste gevallen in onderling overleg de gemeenschappelijke goederen zoals de meubels of de auto gaan verdelen. Als u echter een beslissing hebt genomen over de vraag wie de woning toegedeeld krijgt is volgens de wet noodzakelijk dat de notaris een akte van verdeling opstelt.

Ook wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd of als u huwelijksvoorwaarden hebt gemaakt waarin staat vermeld dat uw woning gemeenschappelijk bezit is, dient een akte van verdeling te worden opgesteld.

De notaris controleert het eigendomsrecht van u en uw ex-partner en constateert aan wie de woning toekomt. Ook wordt geregeld wie de hypotheek overneemt en wat de (financiële) rechten en plichten van u en uw ex-partner na de verdeling zijn. De notaris zorgt ervoor dat gemaakte afspraken worden nagekomen en behartigt de belangen van u beiden. Na ondertekening van de akte van verdeling wordt deze ingeschreven in het openbare register van het Kadaster.

Heeft u vragen of wilt u een akte van verdeling laten opstellen?

Een van onze specialisten regelt dit graag voor u. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie, advies of een offerte.

De Hypotheek

Vaak moet u ook afspraken maken over het overnemen van de bestaande hypothecaire geldlening.

Er zijn eigenlijk twee mogelijkheden om de hypotheek over te nemen.

De eerste mogelijkheid is de bank verzoeken de ex-partner die niet in de woning blijft wonen te ontslaan uit zijn/haar hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van de hypothecaire schuld. Wanneer de bank hiermee instemt, wordt een akte van ontslag opgemaakt. Deze akte wordt aan de akte van verdeling vast gemaakt. Zowel de akte van verdeling als de akte van ontslag moeten door beide ex-partners bij de notaris worden ondertekend. De notaris controleert of dit is gebeurd. De bank zal alleen instemmen met het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid wanneer zij van mening is dat degene die de woning krijgt toebedeeld (degene die in de woning blijft wonen) in staat is om alleen de rente- en/of aflossingsverplichtingen te voldoen. De bank zal dan ook, net als bij de aankoop van de woning, het inkomen en/of de waarde van de woning opnieuw beoordelen.

De tweede mogelijkheid is dat degene die in de woning blijft wonen de hypotheek geheel aflost en een nieuwe hypotheek afsluit. Door de aflossing van de oude hypotheek valt de hoofdelijke aansprakelijkheid automatisch weg. Voor het aangaan van een nieuwe hypotheek zal de bank ook het inkomen en/of de waarde van de woning beoordelen.

Voor het regelen van de overname van de hypotheek is over het algemeen de tussenkomt van een hypotheekadviseur vereist. De notaris voert vervolgens de gemaakte afspraken uit.

Akte van verdeling niet nodig?

Een akte van verdeling is niet nodig als voorafgaand aan of tijdens het huwelijk, huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt waarbij de woning buiten het gemeenschappelijk vermogen is gehouden. Ook is een akte van verdeling niet nodig voor samenwoners als de woning niet op naam van beide ex-partners stond. De woning was dan al eigendom van een van de partners, en dan hoeft er niet te worden verdeeld. Wanneer de woning voorafgaand aan het huwelijk eigendom was van een van partijen en er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt voorafgaand aan het huwelijk, dan is door het aangaan van het huwelijk de woning gemeenschappelijk eigendom geworden en is voor de verdeling van de woning ook een akte van verdeling nodig. Dit geldt voor huwelijken gesloten voor 1 januari 2018.

Hulp of advies nodig?

Onze experts staan klaar om u te voorzien van passend en persoonlijk advies.