rust en zekerheid, nu en in de toekomst

Wij zijn HJ Notariaat

Bent u op zoek naar een betrouwbaar notariskantoor waar u voor al uw notariële zaken terecht kunt? HJ Notariaat is een fullservice kantoor met 2 vestigingen in Castricum (voormalige kantoor van mr. S.M. Feikema) en Tuitjenhorn (voormalige kantoor van mr. A.B.M.S. Wijnbeld).

We zijn toegankelijk, hebben korte wachttijden en werken transparant op basis van duidelijke voorwaarden en tarieven. Voor ondernemers, als particulier en als tussenpersoon staat ons team voor u klaar.

dienstverlening

Vanuit onze vestigingen in Castricum en Tuitjenhorn verzorgen wij al meer dan 100 jaar notariële diensten voor cliënten uit de wijde omgeving.

Een fullservice notariaat in Castricum en Tuitjenhorn sinds 1913

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen?
contact opnemen
Blog

Recentelijk in het nieuws

Alle Artikelen
19/7/2022
Het beneficiair aanvaarden van een erfenis

Het beneficiair aanvaarden van een erfenis is een van de drie mogelijkheden die er zijn, wanneer een erflater overlijdt en er erfgenamen zijn. De andere opties zijn het zuiver aanvaarden en het verwerpen van een erfenis. In dit artikel gaan we in op wat beneficiair aanvaarden inhoudt, hoe de vereffeningsprocedure eruitziet en wat de rol van de notaris hierin is.

Waarom beneficiair aanvaarden?

Wanneer u erfgenaam bent en u vermoedt dat de schulden van de nalatenschap hoger zijn dan de bezittingen of u bent er niet van op de hoogte of er schulden zijn, dan kunt u ervoor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. U krijgt dan wel de erfenis, maar indien er schulden zijn, bent u daarvoor niet aansprakelijk.

Alle erfgenamen krijgen afzonderlijk de keuze of, en zo ja, hoe zij de erfenis willen aanvaarden. Erfgenamen die jonger zijn dan achttien jaar, kunnen de erfenis enkel beneficiair aanvaarden of verwerpen. Zij hebben dus niet de keuze voor zuivere aanvaarding, zodat zij altijd worden beschermd zijn tegen eventuele schulden.

Kiest een van de erfgenamen voor het beneficiair aanvaarden van de erfenis, dan gelden er bijzondere regels voor de afwikkeling van de nalatenschap. Beneficiair aanvaarden van een erfenis brengt meer administratie met zich mee dan een zuivere aanvaarding. Het is belangrijk dat dit proces goed verloopt, omdat anders het risico bestaat dat de erfgenaam toch aansprakelijk is voor de schulden. De notaris kan hierin een belangrijke rol spelen.

Verklaring nalatenschap

Voor het beneficiair aanvaarden van een erfenis, vult u het formulier Verklaring nalatenschap in. Dat doet u bij de rechtbank die hoort bij de gemeente waarin de overleden persoon op het moment van overlijden woonde. Vult u het formulier in bij de notaris, dan zorgt deze ervoor dat het formulier bij de juiste rechtbank uitkomt.

Als er meerdere erfgenamen zijn, dan maken zij ieder afzonderlijk een keuze over het aanvaarden van de erfenis. Aanvaardt een van de erfgenamen beneficiair, dan hebben alle erfgenamen die nog geen keuze hebben gemaakt vanaf dat moment drie maanden de tijd om een keuze te maken. Kiezen ze zelf niet voor het aanvaarden of verwerpen van de erfenis, dan aanvaarden ze de erfenis na drie maanden automatisch beneficiair.

Welke keuze de verschillende erfgenamen ook maken, indien een van hen besluit beneficiair te aanvaarden, dan moet de hele erfenis worden afgewikkeld volgens de vereffeningsprocedure die hoort bij beneficiaire aanvaarding.

Het verloop van de vereffeningsprocedure

De keuze voor het beneficiair aanvaarden moet u doorgeven aan de rechtbank. Hiervoor betaalt u griffierecht. De rechtbank rekent griffierecht per aanvraag en niet per persoon. Het kan daarom handig zijn om de aanvraag samen met de andere erfgenamen in te dienen om zo kosten te besparen. Het griffierecht bedraagt in 2022 € 134 per aanvraag.

Alle erfgenamen die de erfenis beneficiair aanvaard hebben, moeten met elkaar de erfenis vereffenen, zoals dat heet. Dat betekent dat zij gezamenlijk de erfenis moeten afwikkelen volgens de wettelijke regels. Het is raadzaam om een van de erfgenamen aan te wijzen als uiteindelijke vereffenaar, die optreedt namens de overige erfgenamen. Zij dienen hiervoor een machtiging af te geven.

Vereffenen van de schulden

Met het eventuele geld en de spullen van de erflater, lossen de erfgenamen de schulden van de erflater af. Zijn de schulden hoger dan de bezittingen, dan verdelen de erfgenamen het geld eerlijk over de schuldeisers. Ook hiervoor gelden speciale regels, omdat sommige schuldeisers meer recht op aflossing hebben dan andere schuldeisers.

Hierbij is het belangrijk dat de wet tot op de letter wordt gevolgd. Schiet een van de vereffenaars verwijtbaar tekort als het gaat om de verplichtingen die deze vanuit de wet heeft, dan kunnen schuldeisers de schulden toch verhalen op het eigen vermogen van de erfgenaam die beneficiair aanvaard heeft. Het inroepen van de hulp van een notaris kan dit helpen voorkomen.

Blijft er na de vereffening geld over, dan verdelen de erfgenamen dit onderling over alle personen die de erfenis zuiver of beneficiair aanvaard hebben.

Erfenis beneficiair aanvaarden?

Bij HJ Notariaat hebben we veel ervaring met de vereffeningsprocedure. Wilt u zeker weten dat de erfenis volgens de regels wordt afgewikkeld, dan kunnen wij dit voor u regelen. Neem contact met ons op voor een afspraak.

Verder lezen →
19/7/2022
Schenkingsvrijstelling eigen woning op de schop

In het coalitieakkoord spraken de regeringspartijen af om de schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023 te verlagen tot € 27.231 en deze belastingvrijstelling per 1 januari 2024 helemaal af te schaffen. Wat betekent dit als u als ouder nog een bedrag aan uw kind wil schenken ten behoeve van de eigen woning? We vertellen u er alles over in dit artikel.

Hoe is de situatie rondom de schenkingsvrijstelling nu?

Op dit moment is het mogelijk om een persoon tussen de 18 en de 40 jaar eenmalig een bedrag van € 106.671 te schenken voor de eigen woning. De ontvanger moet dit bedrag aan de eigen woning besteden. Dit betekent dat deze het geld kan gebruiken voor de aankoop van een eigen woning, maar ook voor de verbouwing, voor de afkoop van het recht van erfpacht, voor het aflossen van de eigenwoningschuld of voor de afbetaling van een restschuld van een eerder verkochte woning.

Het is niet nodig om het bedrag in een keer te schenken. U kon er tot op heden nog voor kiezen om de vrijstelling over maximaal drie opeenvolgende jaren uit te spreiden. In de praktijk betekent dit dat u in het ene jaar bijvoorbeeld de eerste € 50.000 overmaakt, een jaar later € 30.000 en in het derde jaar maakt u het restant van de schenkingsvrijstelling over, dus € 26.671 (als we even uitgaan van het bedrag in 2022). Dit is vooral handig als u niet ineens over het volledige bedrag van de schenkingsvrijstelling beschikt, maar toch maximaal gebruik wilt maken van de belastingvrijstelling.

De hierboven genoemde schenkingen hebben allemaal betrekking op de eigen woning en de bedragen zijn voor iedereen hetzelfde, ongeacht de familierelatie. Voor het schenken van ouders aan kinderen gelden ook nog een aantal extra schenkingsvrijstellingen. In 2022 gaat het dan jaarlijks om een bedrag van € 5.677 dat zij belastingvrij kunnen schenken.

Verhoogde schenkingsvrijstelling

Naast de jaarlijkse schenkingsvrijstelling zijn er op dit moment ook nog een aantal verhoogde vrijstellingen. De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is er daar een van. Omdat die losstaat van de familierelatie, geldt die natuurlijk ook voor ouders die hun kinderen een bedrag voor de eigen woning willen schenken. Volgt uw kind een dure studie die minimaal € 20.000 per jaar kost (exclusief levensonderhoud), dan is het mogelijk om eenmalig gebruik te maken van de schenkingsvrijstelling voor de dure studie van uw kind. Deze schenkingsvrijstelling bedraagt € 56.724 in 2022. Tot slot is er ook nog een schenkingsvrijstelling die niet gekoppeld is aan een bestedingsdoel. Het is mogelijk om binnen deze vrijstelling € 27.231 (bedrag 2022) belastingvrij aan uw kind te schenken.

Voor zowel de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, als de schenkingsvrijstelling voor de dure studie, als de vrij te besteden schenkingsvrijstelling geldt dat het een eenmalige vrijstelling is. Ook geldt dat het bedrag alleen belastingvrij geschonken mag worden als uw kind of diens partner tussen de 18 en de 40 jaar oud is. Kiest u ervoor om gebruik te maken van de vrij te besteden schenkingsvrijstelling, dan is het een later jaar dus niet mogelijk om alsnog een bedrag belastingvrij te schenken voor de eigen woning of de studie. Het is daarom van belang om goed na te denken over het bestedingsdoel, voor u een schenking overweegt. Een notaris kan u helpen om hier een goede afweging in te maken.

Wat verandert er concreet?

Met het wetsvoorstel willen de coalitiepartijen de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2024 laten vervallen. Vanaf dat moment is het dus niet meer mogelijk om belastingvrij een bedrag voor de eigen woning te schenken. De overige vrijstellingen gelden vooralsnog nog wel.

Een andere verandering is dat het kabinet de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2023 verlaagt tot hetzelfde bedrag als de vrij te besteden schenkingsvrijstelling. In 2022 is dit bedrag € 27.231. Dit betekent dus een forse verlaging.

Voorheen was er de mogelijkheid om de schenkingsvrijstelling uit te smeren over drie jaar. Nu de schenkingsvrijstelling in 2024 komt te vervallen en in 2023 fors verlaagd wordt, is er ook in de Tweede Kamer gesproken over wat dit betekent voor de huidige spreidingsmogelijkheid. Voor schenkingen die gedaan zijn in 2022, wordt de spreidingsmogelijkheid beperkt tot twee jaar en voor schenkingen die worden gedaan in 2023, wordt de spreidingsmogelijkheid afgeschaft. Wilt u maximaal gebruikmaken van de schenkingsvrijstelling, dan is het dus zaak om in 2022 het eerste deel van de schenking te doen en in 2023 het onbenutte deel tot € 106.671 te schenken.

Wat kan de notaris voor u betekenen?

Wanneer u een woning wilt schenken – als eigenaar schenkt u de woning aan een andere eigenaar – dan is een notariële schenkingsakte verplicht. Let op, u schenkt hier dus een volledige woning en niet slechts het bedrag voor de aankoop van een woning. Ook wanneer u wilt schenken op papier, dus wanneer u iemand over een bepaalde tijd een bedrag wilt schenken, heeft u een schenkingsakte nodig. Voor alle andere gevallen is de gang naar de notaris niet wettelijk verplicht.

Toch kan het handig zijn om een notaris in te schakelen wanneer u gaat schenken. Deze kan u informeren over de schenkingsvrijstellingen, veranderende wet- en regelgeving en regelen dat alle afspraken op een juridisch juiste manier worden vastgelegd in een notariële akte. Deze akte is bovendien op ieder moment op te vragen, dus bij uw overlijden is er voor de nabestaanden direct duidelijk wat de stand van zaken is.

Wilt u meer weten over de veranderingen in de schenkingsvrijstelling of wilt u direct een schenkingsakte laten opstellen, neemt u dan contact op met HJ Notariaat.

Verder lezen →
31/5/2022
Waarom een overlijdensrisicoverzekering oversluiten?

Sinds 1 januari 2018 is het voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) niet langer verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Toch verplichten sommige hypotheekverstrekkers u nog steeds om (voor een deel van de hypotheek) een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Hoe zit dit precies? Voor welk bedrag kunt u het beste een overlijdensrisicoverzekering afsluiten? HJ Notariaat praat u graag bij.

Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten is niet verplicht, wel verstandig

Afgezien van het feit dat het niet verplicht is om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, is het wel verstandig om dit te doen. Een overlijdensrisicoverzekering biedt de geldverstrekker de zekerheid dat ook na uw overlijden de hypotheek wordt afgelost.

Misschien sluit u nu samen met uw partner een hypotheek af en berekent u vooraf wat er gebeurt wanneer een van u beiden komt te overlijden. Voor de situatie op dit moment is dat goed te berekenen, maar het krijgen van kinderen, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid kunt u lastiger voorspellen. Het is vervelend als blijkt dat u de hypotheek na het overlijden van uw partner niet meer kunt betalen en het huis noodgedwongen moet verkopen. Juist om die reden is het wel verstandig om bij het afsluiten van een hypotheek ook een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dat betekent overigens niet dat u deze verzekering ook moet afsluiten via de bank waar u de hypotheek heeft afgesloten.

Overlijdensrisicoverzekering verpanden?

Er zijn verschillende manieren om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Zo kunt u de verzekering verpanden aan uw hypotheek. Dit betekent dat de bank bij uw overlijden het geld uit de polis mag gebruiken voor de aflossing van de hypotheek.

Is de overlijdensrisico niet verpand aan de hypotheek, dan ontvangt de langstlevende partner het bedrag van de verzekering. Deze mag dan zelf bepalen waar het geld voor gebruikt wordt. Een voordeel van deze laatste constructie is dat de langstlevende partner nog gebruik kan maken van het fiscale voordeel dat de hypotheekrenteaftrek biedt. Wordt de volledige hypotheek bij het overlijden afgelost, zoals het geval is bij verpanding, dan valt dit belastingvoordeel immers weg.

De hoogte van het bedrag van de overlijdensrisicoverzekering

Ook is het lang niet altijd nodig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten voor het volledige bedrag van de hypotheek. De hoogte van het geadviseerde bedrag dat de overlijdensrisicoverzekering dekt, is namelijk van een aantal factoren afhankelijk. De hoogte van de hypotheek in verhouding tot de waarde van de woning, bijvoorbeeld. Of hoe oud u bent op het moment van afsluiten. Bent u nog jong, dan hebben u en uw partner mogelijk nog jaren recht op hypotheekrenteaftrek. Om maximaal gebruik te kunnen maken van dit belastingvoordeel, is het verstandig om de overlijdensrisicoverzekering los te koppelen van de hypotheek. Dat is niet bij iedere verzekeraar mogelijk. Soms verplicht een hypotheekverstrekker om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten voor het deel van de hypotheek dat uitkomt boven een bepaald percentage van de marktwaarde van het onderpand en deze te verpanden. U kunt er dan voor kiezen om twee aparte overlijdensrisicoverzekeringen af te sluiten.

De overlijdensrisicoverzekering van de hypotheek oversluiten

Er zijn verschillende mogelijkheden om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. U kunt de verzekering aangaan voor de volledige looptijd van uw hypotheek, maar u kunt er ook voor kiezen om de verzekering iedere vijf jaar opnieuw af te sluiten. Op die manier kunt u zelf bepalen welke verzekeraar u het gunstigste tarief biedt. Is er een andere verzekeraar die de verzekering tegen gunstigere voorwaarden kan aanbieden, dan kunt u de verzekering eenvoudig oversluiten, zodat de hypotheek nog steeds gedekt blijft bij overlijden.

Misschien vraagt u zich af of het oversluiten van een overlijdensrisicoverzekering ook betekent dat u meer premie gaat betalen. Vaak blijkt het tegendeel waar. Verzekeraars hebben in de afgelopen jaren de levensverwachtingen bijgesteld en de concurrentie onderling is ook behoorlijk van invloed geweest op de premies. Bovendien heeft u inmiddels misschien wel afgelost op uw hypotheek en kunt u bij het oversluiten van de overlijdensrisicoverzekering rekening houden met een lagere dekking. Als u nu uw overlijdensrisicoverzekering oversluit, kan het dus zomaar zo zijn dat u juist goedkoper uit bent.

De rol van de notaris

De notaris mag u wettelijk gezien niet adviseren over het afsluiten van een levensverzekering. Wel kan het zo zijn dat de notaris betrokken is bij vervolgstappen die na het sluiten van een levensverzekering genomen moeten worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de verzekering te splitsen met uw partner. Dit kan een belangrijk voordeel in de erfbelasting opleveren voor de langstlevende partner. Wanneer u de overlijdensrisicoverzekering splitst, is het belangrijk om dit goed vast te leggen in de samenlevingsovereenkomst of de huwelijkse voorwaarden. Daar kan de notaris voor zorgen.

Verder lezen →