rust en zekerheid, nu en in de toekomst

Wij zijn HJ Notariaat


HJ Notariaat (voorheen Notariskantoor Feikema) is een fullservice kantoor. Wij verlenen kwalitatief hoogwaardige juridische dienstverlening en advies, werken met korte lijnen, korte wachttijden, een lage drempel en met duidelijke voorwaarden en tarieven.

dienstverlening

Vanuit onze vestiging in Castricum verzorgt ons kantoor al meer dan 105 jaar notariële diensten voor cliënten uit de wijde omgeving, van Alkmaar tot Amsterdam, van Hoorn tot Zaandam.

Een fullservice notariaat in Castricum sinds 1913

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen?
contact opnemen
Blog

Recentelijk in het nieuws

Alle Artikelen
26/7/2021
‍Langdurig uitstel erfbelasting in schrijnende situaties

Een nieuwsbericht van RTL van 16 oktober 2020 trok de aandacht van de twee leden van de Tweede Kamer Lodders en Koerhuis (beiden van de VVD). In het nieuwsbericht vertelt Linda (49) dat ze uitgezaaide borstkanker heeft en dat ze naar alle waarschijnlijkheid nog voor de jaarwisseling zal overlijden. Zij en haar zoon Milo (13) verloren zes jaar eerder al hun man en vader. Dit betekent dat Milo na het overlijden van Linda wees zal worden. Milo hoopt na haar overlijden samen met de nieuwe vriend van zijn moeder in het huis te blijven wonen waar hij altijd met zijn ouders heeft gewoond. Omdat hij de wettelijke erfgenaam van zijn moeder is en hij erfbelasting over de verkregen erfenis moet betalen, is er een bedrag nodig van zo’n € 45.000. Milo is minderjarig en kan dus geen lening afsluiten voor dit bedrag. Op basis van de huidige wetgeving, betekent dit dat Milo het ouderlijk huis zal moeten verkopen.

Kamervragen

Dit nieuwsbericht was aanleiding voor Lodders en Koerhuis om Kamervragen te stellen aan de Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) Hans Vijlbrief. Uit de beantwoording van de Kamervragen blijkt dat er: “in de periode 2012 tot en met 2016 in totaal ongeveer 140 minderjarige kinderen als wees een erfenis hebben ontvangen. In ongeveer driekwart van deze gevallen was er belasting verschuldigd over de erfenis.” Hoe vaak het daadwerkelijk om een vergelijkbare situatie als bij Milo gaat, is niet duidelijk.

Hardheidsclausule

Uit de beantwoording van de Kamervragen blijkt ook dat Milo in dit geval niet valt onder de hardheidsclausule die al in de wet is opgenomen. Met de wijziging van de Successiewet per 1 januari 2010 is er namelijk een getrapte vrijstelling voor jonge kinderen komen te vervallen. Om een beroep te doen op de hardheidsclausule moet het toepassen van de wet leiden tot een situatie die de wetgever niet had kunnen voorzien. Daarvan is door het vervallen van die getrapte vrijstelling geen sprake.

Beleidsbesluit

Omdat er voor dit soort schrijnende situaties op dit moment geen pasklare oplossing is en omdat de Staatssecretaris het niet gewenst vindt dat kinderen in een dergelijke situatie niet zonder meer recht hebben op uitstel van betaling, publiceerde hij een beleidsbesluit. Het beleidsbesluit loopt vooruit op een wijziging van de wetgeving en voorkomt dat kinderen die toch al in een verdrietige omstandigheid verkeren, ook nog eens erfbelasting moeten betalen en daardoor het ouderlijk huis moeten verlaten.  

Het beleidsbesluit wijzigt de Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2021. Kortweg houdt het beleidsbesluit in dat de ontvanger van de erfenis in een beperkt aantal situaties langdurig uitstel van betaling van de erfbelasting kan krijgen. Bovendien hoeft het kind in deze gevallen geen invorderingsrente te betalen.

Hoe werkt uitstel van erfbelasting in schrijnende situaties?

De belastingschuldige moet zelf een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor uitstel van betaling van erfbelasting. Het uitstel geldt vervolgens voor minimaal vijf jaar. De Belastingdienst stelt als voorwaarde voor het uitstel en het niet innen van de invorderingsrente dat er voldoende zekerheid moet zijn dat de belastingplichtige ook daadwerkelijk de betalingsverplichting nakomt. Als het stellen van deze zekerheid voor de belastingschuldige leidt tot onevenredige gevolgen die niet in verhouding staan tot het doel van het stellen van zekerheid, dan kan de Belastingdienst afzien van de zekerheidseis.

Het uitstel geldt overigens niet alleen voor de aanslag erfbelasting, maar ook voor belastingaanslagen die behoren tot de boedel van de nalatenschap. Ook nu weer gaat het alleen om belastingaanslagen die bij het afdwingen van de betaling tot een schrijnende situatie zouden leiden.

Meer weten over uitstel van erfbelasting?

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de beleidswijziging langdurig uitstel voor schrijnende situaties en de wetswijziging die hierop volgt, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief. Is er een minderjarige in uw omgeving die meer wil weten over uitstel van erfbelasting en of de vernieuwde regelgeving ook voor deze minderjarige van toepassing is, neemt u dan contact op voor een vrijblijvend gesprek. In dit gesprek bekijken we of het uitstellen in deze persoonlijke situatie mogelijk is.

Verder lezen →
15/6/2021
Alles over de familiehypotheek

U wilt een huis kopen, maar met de alsmaar stijgende huizenprijzen en de krapte op de woningmarkt is dat lastig. Waar u voorheen met wat spaargeld en een modaal inkomen prima een huis kon kopen, is dat anno 2021 wel even anders. Een bank leent niet altijd genoeg geld om een huis te kunnen kopen. Een alternatief om toch uw droomhuis te kopen, is via een familiehypotheek. Zo komt u samen verder. In dit artikel vertellen we u er alles over.

Wat is een familiehypotheek?

Bij een familiehypotheek leent een kind geld van de ouders om een woning te financieren. De ouders ontvangen rente op het geleende bedrag. Er zijn twee soorten familiehypotheken:

• Het kind leent een deel bij de familie
• Het kind leent alles bij de familie

Net als bij een normale hypotheek bij de bank, wordt er een bedrag afgesproken. Hier wordt rente over betaald en er is een vooraf vastgestelde betaaltermijn.

Heeft het kind nog een schuld bij de ouders lopen, dan houdt de bank hier rekening mee. Bij het verstrekken van de gewone hypotheek telt de bank deze schuld mee bij de berekening van het bedrag wat het kind mag lenen. In sommige gevallen kan de bank daarom nog steeds nee zeggen tegen de bankhypotheek, omdat het inkomen van het kind mogelijk niet genoeg is om beide leningen af te lossen.

Wanneer is een familiehypotheek een interessante optie?

Een familiehypotheek kan een handige oplossing zijn als uw bank niet meer dan honderd procent van de waarde van uw woning wil financieren. In dit geval kunnen ouders het bedrag wat nodig is voor bijvoorbeeld notariskosten of een verbouwing bijleggen.
Voordelen bij een familiehypotheek:

• Als er een voordelig rentepercentage wordt afgesproken, kunnen de maandlasten voor het kind lager zijn dan bij een reguliere hypotheek.
• Voor de ouders levert een familiehypotheek meer op dan wanneer het spaargeld op de spaarrekening staat. Een mooie oplossing, want door de lage, of zelfs negatieve rente, is traditioneel sparen niet meer rendabel.

De overeenkomst van de familiehypotheek tekenen

Een familiehypotheek klinkt informeel, maar is wel degelijk een formele overeenkomst. Dus net als bij een hypotheek bij een bank, wordt de familiehypotheek vastgelegd in een overeenkomst. Beide partijen moeten zich hieraan houden. In de overeenkomst wordt onder andere vastgelegd wat de rente is, en hoelang de looptijd van de lening is.
Omdat een familiehypotheek een ingewikkelde financiële regeling is, is het raadplegen van een notaris aan te raden bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst. Een notaris weet op fiscaal gebied waar een soortgelijke overeenkomst aan moet voldoen. Zo voorkomt u vervelende risico's.

De familiehypotheek en hypotheekrenteaftrek

Ook bij een familiehypotheek kunt u gebruikmaken van de hypotheekrenteaftrek. Er zijn wel een aantal eisen:

• De rente mag niet veel hoger of lager zijn dan wat een bank zou vragen voor eenzelfde lening.
• Ook de looptijd moet ongeveer even lang zijn.

Als de overeenkomst tussen ouder en kind voldoet aan deze en de andere voorwaarden voor de hypotheekrenteaftrek, mag het kind de hypotheekrente aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.
Een notaris kan controleren of de overeenkomst aan alle juridische eisen voldoet. Ook de Belastingdienst kan de overeenkomst controleren.

De betaalde rente weer schenken aan het kind

De ouders hoeven geen belasting te betalen over de rente die zij ontvangen. Daarnaast kunnen ze het bedrag dat hun kind aan rente en aflossing betaalt, weer terugschenken.
Houdt hierbij wel rekening met het jaarlijkse bedrag dat ouders belastingvrij mogen schenken aan hun kinderen.

De partner ook verantwoordelijk maken

Als het kind geld leent van zijn ouders en er een partner aanwezig is, zijn zij samen aansprakelijk voor de lening. Dit wordt standaard vastgelegd op het moment dat ze zijn getrouwd in gemeenschap van goederen.
Als het kind en de schoonzoon- of dochter niet getrouwd zijn, of onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, is het verstandig om apart vast te leggen dat beiden aansprakelijk zijn voor de schuld. Een overeenkomst als deze voorkomt mogelijke problemen in de toekomst.

De mogelijke nadelen van de familiehypotheek

Een familiehypotheek is een oplossing voor kinderen die wat hulp kunnen gebruiken bij de aankoop van hun woning. Maar er zijn wel risico’s aan verbonden:

• Het gaat om een groot bedrag met een lange looptijd. De ouders moeten het geld dus voor een langere periode kunnen missen.
• Bedenk van tevoren wat er kan gebeuren als het kind werkloos- of arbeidsongeschikt raakt. De ouders kunnen vragen of het kind een overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit.

We vertelden net al dat het aan te raden is de overeenkomst van de familiehypotheek samen met een notaris op te stellen. Daarnaast raden wij u aan om de hypotheek te laten doorberekenen door een adviseur. Hiermee weet u zeker dat de overeenkomst aan de juiste eisen voldoet, aftrekbaar is en eventuele onenigheid wordt vermeden.

Wilt u meer weten over de familiehypotheek? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Verder lezen →
18/3/2021
De rol van de notaris bij een echtscheiding

Wanneer u en uw partner besluiten uit elkaar te gaan, is het belangrijk dat zaken goed op papier komen te staan. Dit geldt niet alleen wanneer u besluit de samenlevings-
overeenkomst te ontbinden, maar ook wanneer het om een scheiding van huwelijkspartners gaat. In beide situaties kan de notaris u helpen bij het regelen van uw scheiding.

De rol van de notaris bij een verzoek tot echtscheiding

Wanneer u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en u wilt scheiden, dan dient u een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Hierbij is het verplicht om een advocaat in te schakelen. Toch kan ook de notaris een belangrijke rol spelen bij de afwikkeling van de echtscheiding. Een notaris kan u helpen om de huwelijkse voorwaarden op de juiste manier af te handelen en u adviseren over de verdeling van bezittingen die tijdens het huwelijk zijn verkregen.

Heeft u enkel een samenlevingscontract getekend bij de notaris, dan is de tussenkomst van een advocaat niet verplicht. U kunt het samenlevingscontract bij de notaris laten ontbinden. De notaris kan u begeleiden bij het maken van nieuwe afspraken over onder meer de verdeling van de inboedel. Ook over zaken als de polis van uw levensverzekering en pensioenaanspraken kan de notaris u adviseren.

Scheiden bij de notaris: mediation

Als de communicatie tussen u en uw partner nog goed is, dan kunt u ervoor kiezen om te scheiden via mediation. Mediation verloopt vaak sneller en prettiger dan wanneer u zich ieder laat vertegenwoordigen door een eigen advocaat. In plaats van het inschakelen van een zogenoemde mediator, kan ook de notaris optreden in deze rol. Een belangrijk speerpunt daarbij is dat de notaris altijd onafhankelijk en onpartijdig werkt en dat bij de afwikkeling van de scheiding daarom rekening kan worden gehouden met de belangen van alle betrokken partijen.

Afspraken in notariële akten

In sommige situaties komt u gedurende een scheiding hoe dan ook uit bij een notaris. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer er een eigen woning is en er een akte van verdeling opgemaakt dient te worden. Kiest u ervoor om de gehele scheiding door de notaris te laten regelen, dan bent u er zeker van dat de scheiding juridisch goed geregeld wordt. Zo liggen afspraken vast in notariële akten, die zonder tussenkomst van de rechter afdwingbaar zijn.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.


Verder lezen →